اطلاعات همکاران

 

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی گراش

آقای یعقوب دلخوش

سمت: رییس کتابخانه مرکزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی کتابخانه : ۲۵۰

 

سهیلا شریعتی

سمت : مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس کتابداری پزشکی

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی کتابخانه : ۲۳۳