برنامه کارگاه‌ها

ردیف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

مدرس

امضاء شرکت کنندگان

محتوای آموزشی

۱

google scholar citation

اساتید و دانشجویان

۹۶/۱۲/۱۸

آقای دلخوش

اسامی دانشجویان 

Google_Scholar_Citations

۲

PubMed

دانشجویان

۹۷/۱/۲۸

آقای دلخوش

لیست شرکنندگان ۲ لیست شرکت کنندگان ۱

PubMed10-11

۳

بانک‌های اطلاعاتی فارسی

دانشجویان

۹۷/۲/۱۷

آقای دلخوش

لیست امضا شده دانشجویان 

معرفی بانکهای اطلاعاتی فارسی

۴

نحوه جستجو در ProQuest

 

دانشجویان

 

۹۷/۱۰/۲

 

    آقای دلخوش

 

لیست امضا شده دانشجویان

ProQuest

۵

اجزا و ارکان مقاله

 

دانشجویان

 

۹۷/۲/۶

 

آقای قوامی‌زاده

 

لیست امضاشده دانشجویان 

اجزا و ارکان

۶

PubMed

 

دانشجویان

 

۹۸/۰۲/۰۵

    آقای دلخوش

 

لیست امضا شده دانشجویان

PubMed10-11

۷

جستجوی پیشرفته

دانشجویان

۹۸/۰۹/۲۷

آقای دلام

لیست اسامی شرکت‌کننده

سرچ مقدماتی و پیشرفته

۸

جستجوی پیشرفته

 

پرسنل

۹۸/۱۰/۰۲

آقای دلخوش

لیست امضا شده شرکت‌کنندگان

جست و جوی پیشرفته

۹

clinical key

اساتید

۹۸/۱۱/۰۸

آقای دلخوش

 

اسامی شرکت کنندگان

راهنمای پایگاه اطلاعاتی Clinical key

۶