گزارش عملکرد کتابخانه

عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۷

 

 

لیست فعالیت کتابخانه در سال ۹۷ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- فهرستنویسی کتب خریداری شده برای کتابخانه مرکزی

۲- فهرستنویسی کتب خریداری برای کتابخانه خوابگاه

۳- راه اندازی وب سایت کتابخانه دیجیتال

۴- تکمیل کردن آیتم‌های دیگر وب سایت کتابخانه مرکزی

۵- راه‌اندازی برد کتابخانه

۶- وجین منابع از رده خارج شده که دیگر نیاز اطلاعاتی کاربران را فراهم نمی نمود

۷- صحافی بیش از ۱۰۰ جلد کتاب که به علت درخواست های مکرر دچار آسیب شده بودند

۸- بازدید میدانی از کتابخانه بیمارستان و تلاش جهت رفع مشکلات پیش رو

۹- راه‌اندازی سیستم سرچ برای جست جوی منابع موجود در کتابخانه برای دانشجویان