دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می‌رساند که دانشکده علوم پزشکی گراش قابلیت دسترسی به بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی  را دارا می‌باشد. لذا برای دسترسی به آن میتوان از طریق سایت کتابخانه مرکزی دانشکده به نشانی http://centlib.gerums.ac.ir  و یا خارج از محیط دانشگاه (پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی) با استفاده از VPN Connection  که نحوه‌ی دریافت و راهنمای استفاده از آن در سایت کتابخانه موجود می‌باشد به این پایگاه‌ها دسترسی پیدا کنند.

 

                                    ProQuest                                 Ø¨Ø§Ù†Ùƒ اطلاعات مقالات علوم پزشكي ايران IRANMEDEX

OVID                                    ScienceDirecet                        Ù…ركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي SID

UpToDate                                  Springer                              Ø¨Ø§Ù†Ùƒ اطلاعات نشريات كشور MAGIRAN