دعوت به هم‌اندیشی به منظور ارتقاء کتابخانه مرکزی

به منظور ارتقاء کیفیت و پیشرفت هر چه بیشتر کتابخانه مرکزی، از کلیه دانشجویان و اساتید محترم جهت ارائه ایده‌ها و پیشنهادات خود دعوت به عمل می‌آید.

تمامی کاربران میتوانند ایده‌ها و پیشنهادات خود را به صورت حضوری یا غیرحضوری (تماس،کتبی) به مسول کتابخانه ارائه نمایند.