کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بی المللی کتاب تهران

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می‌رساند کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی با همکاری معاونت پژوهشی، کتاب های درخواست شده از سوی اساتید را از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تهیه نموده است لذا برای اطلاع از لیست کامل منابع خریداری شده می توانید به کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.