اطلاعات همکاران

 

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی گراش

آقای یعقوب دلخوش

سمت: رییس کتابخانه مرکزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی it.medadvice.net ارشد کتابداری

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی کتابخانه : ۲۹۱

 

فاطمه آتشفشان

سمت : مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس کتابداری پزشکی

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن داخلی es.medadvice.net کتابخانه : ۴۳۳