راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی گراش از نرم افزار کوها (koha) استفاده می‌نماید
یکی از امکانات این نرم افزار جستجو در منابع کتابخانه است که کاربران می‌توانند عمل جستجو را از این طریق انجام دهند
۱) ورود به سایت کتابخانه مرکزی و انتخاب جستجوی منابع
۲) وارد کردن عنوان مورد نظر در باکس جستجو
۳) فهرست کتاب‌های موجود در کتابخانه با عنوان‌های مشابه
۴) پیدا کردن کتاب موردنظر
۵) کلیک بر روی آن به‌منظور نمایش اطلاعات کتابشناختی
۶) در قسمت پایین نیز موجودیت یا عدم موجودیت در کتابخانه را نمایش می‌دهد
آدرس وب سایت کتابخانه دیجیتال: http://diglib.gerums.ac.ir/
آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی : http://centlib.gerums.ac.ir/

They do not consider the order in which they need free essay checker to write their own paper.