راهنمای خدمات کتابخانه

 دانشکده علوم پزشکی گراش

     کتابخانه مرکزی

معرفی:
کتابخانه مرکزی دانشکده بر اساس سیستم NLM رده‌بندی شده و نرمافزار مورداستفاده Koha می‌باشد.
بخش امانت
۱) استفاده‌کنندگان
اعضای هیأت علمی، دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش و کارکنان
۲) شرایط عضویت
دانشجویان: ارائه یک قطعه عکس ۴*۳، پر کردن فرم عضویت و ارائه کارت دانشجویی
۳)  ساعت کاری کتابخانه
ساعت کاری کتابخانه مرکزی از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و پنجشنبه‌ها تعطیل می‌باشد.

۴) تعداد کتاب و مدت امانت
دانشجویان و کارمندان ۳ جلد
و تمدید کتابها به صورت دوهفته‌ای انجام می‌شود که بعد از اتمام آن دانشجویان باید مبلغ دیرکرد را پرداخت نمایند.(به ازای هر روز دیرکرد ۵۰۰ تومان می‌باشد)
آدرس: فارس- گراش– بلوار امام حسین- بلوار دانشجو- دانشکده
علوم پزشکی گراش- کتابخانه مرکزی
نشانی الکترونیکی:
Digilib.gerums.ac.ir
تلفن:
۰۷۱-۵۲۴۵۲۲۳۳