گزارش عملکرد کتابخانه

 

 

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۴۰۰

 

  • درخواست بودجه سالانه کتابخانه بر اساس نیاز های چامعه کتابخانه
  • ارسال نامه و کاتولوگ های رسیده از ناشرین تخصصی به مدیر گروه جهت اعلام نیاز
  • بروز نگه داشتن کتابخانه از نظر سرفصل های وزارت بهداشت و تهیه برای کتابخانه
  • جمع آوری درخواست ها و اولویت بندی کتابهای انتخاب شده طبق بودجه
  • اقدامات لازم باتوجه به غیر حضوری بودن خرید کتاب از ناشران
  • خرید کتاب از نهمین نمایشگاه تخصصی کتب تخصصی دانشگاهها و تهیه ۱۹۴ نسخه کتاب
  • فهرست نویسی کتب خریداری شده در نرم افزار کوها به نحوی که از قسمت جستجو قابل دسترس و بازیابی باشند.
  • تسویه حساب اعضای کتابخانه
  • با توجه به وضعیت بحرانی کرونا و عدم مراجعه مستقیم مراجعین به کتابخانه تمدید کتاب های امانتی بصورت غیر حضوری و اطلاع رسانی کامل در این خصوص از طریق اخبار کتابخانه
  • خدمات امانت ، اطلاع رسانی

گزارش عملکرد کتابخانه در قالب PDF – سال ۱۴۰۰

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۹۸

گزارش عملکرد کتابخانه سال ۹۷