حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش در نمایشگاه کتاب شیراز

به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی تعدادی از دانشجویان دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش پنج‌شنبه ۹۷/۸/۲۸ جهت حضور در نمایشگاه کتاب شیراز،گراش را به مقصد شیراز ترک کردند.

این اقدام به همت امور فرهنگی-دانشجویی و شورای صنفی دانشکده انجام شد.