لیست‌های کتاب‌های خریداری شده از سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

 

لیست کتاب‌های تخصصی حوزه پزشکی

۱٫ اصول بارداری و زایمان                                                                                                   Surgical Technology For The Surgical Technologist

۲٫ اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب                                                                         Alexander’s care patient surgery

۳٫ اورژانس‌ داخلی همراه با اطلاعات دارویی

۴٫ سری کامل تکنولوژی برای تکنولوژیست جراحی

۵٫ تکنیک اتاق عمل بری و کهن

۶٫ خلاصه بافت جان کوئیرا

۷٫ سری کامل برونر و سودارث

۸٫ قارچ‌شناسی پزشکی جامع

۹٫ پرستاری سلامت فرد و خانواده

۱۰٫ مجموعه علوم آزمایشگاهی/هورمون‌شناسی

۱۱٫ یادگیری آناتومی

۱۲٫ کتاب جامع CPR

۱۳٫ کتاب جامع کرم‌شناسی پزشکی

۱۴٫ مراقبت‌های ویژه ICU,CCU و دیالیز

۱۵٫نمودارنامه زیست سلولی و مولکولی

۱۶٫ آشنایی با فرایند عملیات و اطلاعات فنی در فوریت‌های پزشکی

۱۷٫ مجموعه ضروریات فیزیولوژی

۱۸٫ آزمون‌های فوریت‌های پزشکی

۱۹٫ پرستاری مادر و نوزادان

۲۰٫ پرستاری کودکان وونگ کودک سالم