تغییر ساعت کاری کتابخانه مرکزی

ساعات کاری کتابخانه مرکزی در تیر و مرداد ماه به شرح ذیل است:

کتابخانه مرکزی: از شنبه تا چهارشنبه ۶:۳۰ – ۱۴:۳۰ و پنجشنبه ها تعطیل می‌باشد.