تالیف اساتید

ورزش و بیماری MS
پدیدآور: علیرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی ، زبان: فارسی، ناشر: نادریان، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۴۳۹۴۵، جلد: اول، فروست: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه


ورزش و سلامت قلب و عروق

پدیدآور: علیرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی، قلب و عروق ، زبان: فارسی، ناشر: شیراز : گنج علم، شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۳۷۹۷۷، جلد: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه


مروری بر بیماری های قارچی پزشکی

پدیدآور: احمد جبرالدینی، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: میکروبیولوژی کاربردی و زیست فناوری ،ایمنی شناسی ،میکروب شناسی ،انگل شناسی ،ویروس شناسی ، زبان: فارسی، ناشر: سنا، شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۸۰۰۳۹، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحهیافته های ۱۰۰۰ پژوهش فیزیولوژی ورزشی
پدیدآور: كریم دهقانی، عطاالله موحد، علرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیفف موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی ،فیزیولوژی ، زبان: فارسی
، ناشر: شیراز-نادریان، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۴۳۸۶۰، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه