عودت کتاب‌های دردست امانت

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند کتاب‌های امانتی خود را تا قبل از تعطیلات بین دو ترم به کتابخانه تحویل دهند در غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد مبلغ ۵۰۰ تومان جریمه باید پرداخت نمائید.