افتتاح صفحه “منابع مهندسی در پاسخ به COVID-۱۹ الزویر”

صفحه منابع مهندسی در پاسخ به COVID-۱۹ الزویر شامل اطلاعات و منابع مرتبط با جامعه مهندسی درباره COVID-۱۹ است. محتوای اين بخش توسط تيم “راه حل هاي مهندسي الزوير” تهيه مي شود و بر مديريت اضطراري و برنامه ريزي پيشگيري متمرکز شده است.
این صفحه شامل راهنما، فناوری های تشخیص زودرس، جديدترين نوآوري ها در مهندسي، تجهيزات محافظت شخصي و کنترل عفونت محيطي براي به حداقل رساندن شانس مواجهه است.
اطلاعات این صفحه بطور مداوم بروزرسانی خواهد شد.
https://www.elsevier.com/connect/engineering-resources-for-the-covid-19-response