امکان دسترسی پژوهشگران به مقالات ویروس کرونا از ناشران معتبر از طریق گوگل اسکالر

گوگل اسکالر برای تسهیل دسترسی پژوهشگران جهان به جدیدترین مقالات منتشر شده با موضوع ویروس کرونا از ناشرین معتبر بین المللی جهان، در صفحه اول یا Homepage، لینک مستقیم ورود به صفحه دوازده ناشر و ژورنال بین المللی را قرار داده است.   CDC NEJM –JAMA –Lancet –Cell– BMJ– Nature– Science Elsevier– Oxford– Wiley MedRxiv