وبینار آموزشی شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی

اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار می‌کند:
🎥وبینار آموزشی شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی

گروه هدف: اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و کتابداران

مدرس: دکتر علی حمیدی
✅ مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
✅ دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
✅ دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

🕐 تاریخ برگزاری:
روز شنبه ۰۸ آبانماه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
لینک ثبت نام در کارگاه :

Https://Docs.Google.Com/Forms/D/1YJlj9TTlAg2R3FBoEoyo-Iifrfs2KEQJG_NP3Uo1OYU/Edit

لینک برگزاری:

Https://Www.Skyroom.Online/Ch/Edc123/Pajuhesh