نهمین نمایشگاه تحصصی کتاب دانشگاهی

در راستای مجموعه سازی تخصصی کتابخانه، اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان ارجمند می توانند کتاب های درخواستی خود را از پیوند زیر https://vabf.ir جستجو کرده و از طریق اتوماسیون اداری و یا رایانامه centlib@grums.ac.ir ارسال نمایند. شایان یادآوری است تمامی کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف ۴۰ در صد به فروش می رسد.