آرشیو
اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

23 بهمن 1401

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

اهدای 120 میلیون تومان برای خرید کتاب

16 بهمن 1401

به همت خیّر گراشی انجام شد

اهدای 120 میلیون تومان برای خرید کتاب

کارگاه ملاحضات و قواعد جدیدانتشار اخلاقی آثار پژوهشی

11 بهمن 1401

کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی برگزار می کند:

کارگاه ملاحضات و قواعد جدیدانتشار اخلاقی آثار پژوهشی

جذب نیروی طرحی در رشته کتابداری پزشکی

24 دی 1401

معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی گراش:

جذب نیروی طرحی در رشته کتابداری پزشکی

از فعالین و مرّوجین حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل شد

25 آبان 1401

بمناسبت روز کتاب و هفته کتابخوانی:

از فعالین و مرّوجین حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل شد

تغییر ساعت کاری کتابخانه از روز 4 آبان

04 آبان 1401

کتابخانه مرکزی:

تغییر ساعت کاری کتابخانه از روز 4 آبان

لیست کتب جدید

15 شهریور 1401

کتابخانه مرکزی:

لیست کتب جدید