اطلاعیه‌ها

  آرشیو

  کتابخانه مرکزی:تغییر ساعت کاری کتابخانه از روز 4 آبان

  04 آبان 1401

  کتابخانه مرکزی:مهلت بازگشت کتاب ها

  18 تیر 1401

  کتابخانه مرکزی:تمدید خودکار کتاب‌های امانتی

  01 اسفند 1398

  کتابخانه مرکزی:عودت کتاب‌های دردست امانت

  25 دی 1398