- اخبار مربوط به مدیریت بحران در کتابخانه 

 

- گزارش فعالیت‌های انجام شده

 

- مسئولین و تلفن‌های تماس ضروری

 

- نصب دستورالعمل‌ها در کتابخانه

اطلاعیه‌ها

آرشیو