- اخبار مربوط به مدیریت بحران در کتابخانه 

 

- گزارش فعالیت‌های انجام شده

 

- مسئولین و تلفن‌های تماس ضروری

 

- نصب دستورالعمل‌ها در کتابخانه

اطلاعیه‌ها

آرشیو

کتابخانه مرکزی:تغییر ساعت کاری کتابخانه از روز 4 آبان

04 آبان 1401

کتابخانه مرکزی:مهلت بازگشت کتاب ها

18 تیر 1401

کتابخانه مرکزی:تمدید خودکار کتاب‌های امانتی

01 اسفند 1398

کتابخانه مرکزی:عودت کتاب‌های دردست امانت

25 دی 1398